PROCEEDINGS 2013


COVER

TITUL


КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НЕРЕДНОСТИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ
Доц. Д.ик.н. инж. Кирил Ангелов ... 4

OPPORTUNITIES FOR APPLYING FOR GRANTS IN THE SPHERE OF EDUCATION THROUGH EUROPEAN FUNDS
Lilov, I. N. ... 9

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ПРИПОЯ Sn-Cu-Co-WС АЛМАЗОМ ПРИ ПАЙКЕ АЛМАЗНЫХ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Сand. sci. (eng.), associate professor Sokolov E.G.; dr. sci. (eng.), professor Artemyev V.P. ... 13

IT AND USING OF THE SOFTWARE TOOLS FOR THE COPPER KINETIC FLOTATION MODELLING
A. Krstev, B. Krstev, Z. Zdravev, D. Krstev, Z. Gocev,
J. Zivanovik ... 16

USING APLICATIVE SOFTWARE AND SOFTWARE TOOLS FOR THE PERFORMANCE OF LEACHING AND BIO-LEACHING
B.Krstev, A. Krstev, Z. Zdravev, Z. Gocev, D. Krste,
J. Zivanovik ... 18

FAILURE PREDICTION IN SHEET METAL FORMING USING FEA OF NAKAZIMA TEST
Prof. M.Sc. Maier C. PhD. ... 20

DIESEL-WATER EMULSION, AN ALTERNATIVE FUEL TO REDUCE DIESEL ENGINE EMISSIONS. A REVIEW
Prof. Dr. Eng. Dan Scarpete ... 24

NEURAL NETWORK MODEL FOR ASSESSMENT COMPUTER-BASED TEST
Assistant Dr. Petar Halachev ... 28

PROOF OF THE CONVERGENCE THEOREM FOR THE POWERS OF THE STOCHASTIC MATRICES UNDER THE DETAILED BALANCE CONDITION
Assoc. Prof. Tsvetkov D. PhD., Assist. Prof. Angelova-Slavova R., Assist. Prof. Hristov L. PhD. ... 32

ЗАДАЧИ И ОСНОВНИ ИЗСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСТРИБУЦИЯТА. КОНТРОЛ НА ДИСТРИБУЦИЯТА.
Hristo Ivanov Totev ... 35

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Гл. асистент инж. Миневски И.Н. ... 37

NEURAL NETWORK FOR FONT STYLE LETTER SYMBOL RECOGNITION IN ADDITIVE NOISE ENVIRONMENT
Ass. Prof. PhD Minchev C., Ass. M.Sc. Slavyanov K. ... 40

SIMULATION MODEL OF LOGISTIC SERVICES POLICIES
Ass. Prof. Banabakova V. K, Ph.D,
Ass. Prof. Stefanov S. E. Ph.D ... 44

SURROUND CONSTRUCTIONS WITH POLYMERS
M.Sc. Stoyanov A., Assoc. prof. Colov.C. PhD. ... 48

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Проф. д-р Димитрова ,С., д-р. Йорданова Д., Prof. Dr. Dimitrova S., Dr. Yordanova D. ... 53

NON – PARAMETRICAL APPROACH FOR OPTIMISATION OF THE ROUGHNESS OF THE PRODUCTS’ SURFACES IN THE MECHANICAL ENGINEERING
Dipl. eng. Leonov D., PhD Ivanov A. ... 56

TIGHT-BINDING PARAMETERS FOR STARK EFFECT CALCULATION IN SOME QUANTUM WELLS
Ass. Prof. Miteva A. M. ... 59

TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RADIATION ABSORBING MATERIALS
M.Sc. Peneva P. PhD. ... 62

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО НА БРОНИРАНИТЕ МАШИНИ НА ПЕХОТАТА И ВЪОРЪЖАВАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ В СВЕТЛИНАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В МИРООПАЗВАЩИ МИСИИ ЗАД ГРАНИЦА И МОДЕРНИЗАЦИЯТА КЪМ МАНЕВРЕНИ БАТАЛЬОННИ БОЙНИ ГРУПИ
Georgi Bankov, MSc.Ec. ... 64

ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЧНОСТТА И СИМВОЛНО СЪЗНАНИЕ
Assos. prof. enj. Nelly Koleva ... 69

EVALUATION AND DEVELOPMENT DEVICE KITS OF THE MCP602X SERIES MICROCHIPS IN PRACTICAL COURSES IN ELECTRONICS
Senior Assist. Prof. Stefanova T. PhD. ... 74

THE CONCEPT OF TV PANEUROPE + OR THE MISSING FACE OF THE EUROPEAN UNION
Professor Slavinsk A.;Assoc. prof. Draganov I. PhD. ...78

METHODS OF DEVELOPING PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN THE MILITARY
Postolache A. M., PhD Atanasova-Krasteva N. ...80

CONTRIBUTION OF THE EDUCATION TECHNOLOGY TO DEVELOPMENT COMPETENTELOR PROFESIONALE DIDACTICE IN ROMANIAN SCHOOLS
Carmen Alexandrache assistant Student PhD. ... 88

THE EFFICIENCES AND SELECTIVITY INDEXES – THE POSSIBILITY OF LEAD PRESENTATION AND APPLICATION OF USEFUL PROGRAMMES
D.Krstev, A. Krstev, B. Krstev, Z. Gocev J. Zivanovik, V. Jovanovski ... 92

СЪЩНОСТ НА ДИСТРИБУЦИЯТА И РОЛЯТА И В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ КЪМ ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСТРИБУЦИЯТА. КОНТРОЛ НА ДИСТРИБУЦИЯТА.
Христо Иванов Тотев ... 94

EDUCATION AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SAFETY CULTURE
M.Sc. Madanski V. PhD ... 97

СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА РИСКА ПРИ ПРЕВОЗ НА ГОРИВА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА
гл.ас. Миневски И.Н., доц. д-р Стефанов С.Е.,
гл.ас. Йотков Т.Е. ... 100

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
09-12.03.2020, BOROVETS, BULGARIA
XIII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
11-14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
21-23.04.2020 PLEVEN, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
08-11.06.2020 BOROVETS, BULGARIA


VII INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
10-13.2020 BOROVETS, BULGARIA


XXVIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
22-25.06.2020 VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
22-25.06 2020
VARNA, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2020
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
24-27.06.2020 VARNA, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
26-29.08.2020 BOROVETS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
07-10.09.2020

VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09–12.09.2020
VARNA, BULGARIA
IV INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
07-10.12.2020, BOROVETS, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA