КОМИТЕТИ

INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE
Members:
Генерал хаб. д-р Богуслав Пачек, Академия на народната отбрана, Варшава, Полша
Проф. д-р Ваня Банабакова, Национален военен университет „В.Левски”
Проф.дтн инж. Владимир Мусийко, Национален транспортен университет, Украйна
Доц. д-р Володимир Жаворонков, Национален авиационен университет, Украйна
Проф. д-р Желимир Кесетович, Университетът на Белград, Сърбия
Доц. д-р Игор Пенков, Технологичен университет Талин, Естония
Проф. дтн Игор Тараторкин, Уралско отделение на АН на Русия
Доц. д-р Йордан Христов, Национален военен университет „В.Левски”
Полковник проф. хаб. д-р Мариуш Виатр, Военна академия на сухопътните войски, Полша
Проф. дтн инж. Митко Николов, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Доц. д-р Небойша Боянич, Университетът на Сараево, Босна и Херцеговина
Проф. д-р М. Ниязи Еруслу, Университет Ялова, Турция
Доц. д-р Олег Стеля, Киевски национален университет, Украйна
Доц. д-р инж. Петар Симоновски, Университет „Св.Кирил и Методи”, Скопие, Северна Македония
Доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова, Великотърновски университет
Доц. д-р Свилен Рачев, Технически университет - Габрово
Полк. Проф. д-р инж. Свилен Стефанов, Национален военен университет „В.Левски”
Проф. д-р Ян Фурх, Университет по отбрана Бърно, Чехия

NATIONAL ORGANIZATIONAL COMMITTEE
Председател:
Полковник проф. д-р инж. Илиян Лилов, Национален военен университет „В.Левски”

Членове:
Подполковник д-р Димитър Димитров, Национален военен университет „В.Левски”
Подполковник д-р инж.Свилен Спиридонов, Национален военен университет „В.Левски”
д-р инж. Иван Георгиев, Национален военен университет „В.Левски”
Д-р Владимир Иванов, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
д-р Михаел Димитров, Нов Български Университет
доц. Д-р Аделина Тумбарска, Институт по металознание - БАН

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
04–07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
09-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA