ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или Оnline регистрация

28.02.2022

Потвърждение за приемането на резюмето

05.03.2022

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка  за публикация Форма “В” или Онлайн регистрация

30.04.2022

Заплащане на конферентните такси

30.04.2022

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на Конференцията на: www.techtos.net

15.05.2022

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

15.05.2022

Регистрация на участниците
от 14:00 до 20:00 часа
от 08:00 до 10:00 часа


0
6.06.2022
07.06.2022

Откриване на Kонференцията 10:00 часа

07.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA