ТАКСИ

За членове на НТСМ
Вид такса
Лева
До
30.04
След 30.04
01. Конферентни такси:
1.1 Такса за участие: Включва:Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY” с ISSN 2535-0315 (Print) и ISSN 2535-0323 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи.

1.2. За втори или трети доклад се заплаща такса публикация

200
150
*

* За млади  учени  до 35 години

250
200
*

* За млади  учени  до 35 години

02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,
150 200
03. Такса публикация. За автори, които ще участват „задочно” в конференцията с постерни доклади) за един доклад.Включва: Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference “TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY” с ISSN 2535-0315 (Print) и ISSN 2535-0323 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, разпечатване на постерния доклад във формат А1.

120

150

04. Доплащания:
4.1 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади)

30

30

4.2 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади);

40 40

 

НАСТАНЯВАНЕ

Хотел Мура *** - курорт Боровец
Цена на една нощувка: 
единична стая – 110 лв.,
двойна стая – 130 лв.

Хотел „Рила” ***  - гр.София
Цена на една нощувка: 
единична стая – 110 лв.,
двойна стая – 130 лв.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA