ПУБЛИКАЦИИ

Всички доклади приети от Международния програмен комитет, независимо от езика, на който са написани ще бъдат отпечатани в отделни томове за всяка тематична сесия в периодичното издание „International Scientific Conference “TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY” с ISSN 2535-0315 (Print) и ISSN 2535-0323 (Online). Томовете ще бъдат депозирани в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и са регистрирани в Националния референтен списък на Националния център за информация и документация.

Програмният комитет поощрява представянето на докладите на английски език. Тези доклади ще бъдат публикувани в зависимост от своята тематика и в обособени броеве на Международните научни списания stumejournals.com:

-"Мachines. Technologies. Materials”
(Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 1314-507X).

-"Innovations”
(Print ISSN 1314-8907, Web ISSN 2534-8469).

-"Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations” (Print ISSN 2367-749Х, Web ISSN 2534-8477).

-"Science. Business. Society”
(Print ISSN 2367-8380, Web ISSN 2534-8485).

-"Trans&Motauto World” (Print ISSN 2367-8399, Web ISSN 2534-8493)

-"Security&Future”
(Print ISSN 2535-0668, Web ISSN 2535-082X)

- “Industry 4.0”
(Print ISSN 2543-8582, Web ISSN 2534-997Х)

- “Mathematical Modeling”
(Print ISSN 2535-0986, Web ISSN 2534-2929)


 

ТЕМАТИКА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA